12.12.2016

OSATAAN MEILLÄ, MUTTA KYLLÄ MUUALLAKIN

Pohjois-Karjalassa on metsiä ja metsä- ja bioenergiaosaamista vaikka muille jakaa. Vaan ei kaikki vielä ole valmista täälläkään, voitiin todeta pohjoiskarjalaisten lämpöyrittäjien ja hanketoimijoiden opintomatkalla Itävallassa lokakuussa.

Poveria biomassasta –hankkeen järjestämän matkan tarkoituksena oli tutustua Itävallan hake- ja pellettienergia-alan uusiin teknologioihin ja liiketoimintamalleihin sekä hakea ideoita Pohjois-Karjalan lämpöyrittäjätoiminnan kehittämiseen. Matkalla saimmekin hyvän käsityksen itävaltalaisen ja suomalaisen toiminnan eroista ja mahdollisista kehitystarpeista.

Edistynyttä laitetekniikkaa

Kun tutustuimme laitetoimittajien lämmityskattiloihin ja muihin tuotteisiin, huomio kiinnittyi erityisesti siihen, että laitteiden käyttömukavuuteen on panostettu. Käyttäjän näkemä vaiva ja inhimilliset virheet käytössä oli pyritty minimoimaan pitkälle viedyllä automaatiolla. Myös laitteiden ulkoasu oli hyvin huoliteltu ja muotoilu modernia. Päästöjen minimointiin oli panostettu paljon mm. polttoteknisin keinoin. Vähäpäästöisestä tekniikasta hyvänä esimerkkinä oli laitevalmistaja Windhagerin uusi hakekattila, jonka polttotekniikka perustuu hakkeen kaasutukseen. Tekniikan ansiosta polton päästöt ovat minimaaliset.

Aluelämpölaitoksissa vierailtaessa havaittiin, että Suomen perusratkaisuista poiketen vesivaraajien käyttö lämmön puskurivarastona kaukolämmön tuotannossa on Itävallassa yleistä. Varaajan etuja ovat mm. helpompi mukautuminen kaukolämmön kulutuspiikkeihin ja mahdollisuus tulla toimeen pienemmällä ja hankintahinnaltaan edullisemmalla kattilalla. Vesivaraajien lisäksi aurinkokeräinten käyttö kaukolämmön tuotannossa on Itävallassa yleisempää.

Kiinnitimme huomiota myös hakkeen korkeaan laatuun ja erityisesti sen kuivuuteen, joka erosi merkittävästi Suomessa yleisesti käytettävän hakkeen kosteuspitoisuudesta. Haketta kuivattiin laitosten yhteydessä pääasiassa hukkalämmöllä. Osasyy hakkeen korkeaan laatuun on, että useissa kohteissa hakkeella tuotettiin lämmön lisäksi sähköä kaasutustekniikalla, jolloin hakkeen on oltava kosteuspitoisuudeltaan alle 10 %. Pienimuotoinen sähköntuotanto on Itävallassa Suomeen nähden huomattavasti kannattavampaa korkeamman sähkön hinnan ja syöttötariffin ansiosta.

Matkan antiin oltiin tyytyväisiä

Matkalle osallistuneiden yrittäjien ja muiden toimijoiden palaute matkan tavoitteiden täyttymisestä oli hyvin positiivista ja monet kertoivat saaneensa matkalta kehitysideoita omaan toimintaansa. Osallistujat kokivat myös keskinäisen verkostoitumisen olleen yksi matkan tärkeimmistä anneista. Vaikka osaamista onkin, kannattaa välillä käydä tutkimassa alan kehitystä maailmalla.

Pekka K. Vatanen, yritysneuvoja

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti