1.3.2016

PUOLUEETTOMUUS JA TASAPUOLISUUS LEADER-TOIMINNASSA

Yhdistyksemme Keski-Karjalan Jetina ry myöntää Leader-tukea maaseudun kehittämistä tukeviin toimiin Keski-Karjalassa. Hallituksemme jäsenet tekevät päätökset siitä, mille tahoille Leader-tukea myönnetään. Hallituksemme on koottu kolmikantaperiaatteen mukaisesti. Kolmikantaperiaate tarkoittaa sitä, että hallituksessamme on kuntaedustajia, yhteisöedustajia ja yksityisten asukkaiden edustajia. Jokaisella edustajalla on henkilökohtainen varajäsen.

Tämän lisäksi hallitus on koottu mahdollisimman tasapuolisesti alueen eri paikkakunnilta siten, että koko toimialueemme on maantieteellisesti tasapuolisesti edustettuna. Hallituksessamme on edustajia Tohmajärveltä, Värtsilästä, Kesälahdelta, Rääkkylästä ja Kiteeltä. Tiedostamme sen, että paikkakunnat ovat ja pysyvät edelleen olemassa, riippumatta siitä missä virallinen kuntaraja kulkee. Ihmiset ja heidän tarpeensa eivät muutu eivätkä häviä kuntarakenteiden muutosten myötä mihinkään. 

Maantieteellisen edustuksen ajatus on, että eri alueilta tulevat ihmiset tietävät parhaiten, mitä omalla asuinalueella tapahtuu ja mitä omalla paikkakunnalla tarvitaan. He myös parhaiten tunnistavat oman asuinpaikkansa vahvuudet, heikkoudet ja kehittämistarpeet. Näin he osaavat antaa oman tietämyksensä alueen asioista päätöksenteon tueksi muille hallituksen jäsenille. 

Hallituksemme jäsenillä on erityisosaamista monelta alalta: maanviljely, yrittäjyys, työllistämistoimet, hoiva-ala, rakennusala, urheilu ja liikunta, järjestötyö jne. Hallituksen jäsenen tulee osata oman erityisosaamisensa lisäksi arvioida hankehakemuksia koko Keski-Karjalan alueen hyödyn näkökulmasta. Hänen tulee nähdä Keski-Karjalan alue kokonaisuutena ja ajatella päätöksenteossaan koko Keski-Karjalan alueen etua. 

Minulla on työssäni ollut mahdollisuus seurata hyvää, rikasta ja monipuolista keskustelua hallituksemme päätöksenteon yhteydessä. Jokainen kokous on ollut minulle erittäin opettavainen ja avartava kokemus. Mahdollisista kuntien välisistä riidoista ja vastakkain asettelusta ei ole hallituksemme kokoushuoneessa tietoakaan. Käsittelyymme on tullut koko aluetta hyödyttäviä hankehakemuksia, joiden valmistelussa kuntien työntekijät ovat tehneet erinomaista yhteistyötä koko alueen etua silmällä pitäen. 

Kehittämistyössä on ensiarvoisen tärkeätä nähdä toiselle kohdistuva hyöty rikkautena, eikä olla kateellinen toisen saamasta rahallisesta tuesta. On tärkeää osata arvioida asioita puolueettomasti ja asettaa jonkun muun etu tarvittaessa oman edun edelle. Onneksi hallitukseemme on valikoitunut sellainen ihmisjoukko, joka osaa nähdä alueen hyödyn suuremmassa mittakaavassa ja jolle alueemme kaikki asukkaat ja toimijat ovat yhtä tärkeitä asuinpaikastaan tai sijainnistaan riippumatta. Tällaista ajattelumallia haluan itsekin oman työtehtäväni kautta olla edistämässä.

Maare Laakkonen, toiminnanjohtaja