13.2.2017

HYVÄ HANKE ... MUTTEI RAHOITUSKELPOINEN

Yritysneuvonnan ilon hetkiä on, kun asiakkaana olevan yrittäjän (aloittavan tai toimivan) kanssa yhdessä suunniteltu liiketoiminnan käynnistäminen tai kehittämishanke, kuten esimerkiksi investointi, toteutuu.

Monesti kyseessä on useasta eri osatekijästä muodostuva palapeli, joka vaatii sen viimeisenkin paikalleen loksahtavan palasen, jotta hanke toteutuu. Ulkopuolisen taloudellisen tuen varmistuminen voi olla tällainen. Joillekin hankkeille yritystuki tai starttiraha on yrittäjän näkövinkkelistä välttämätön edellytys, jota ilman ei päästä liikkeelle. On myös yrittäjiä, joille kielteinen rahoituspäätös antaa vaan uutta potkua näyttää, että täältä vielä tullaan.

Yritysneuvojan hommana on tarkastella kutakin eteen tulevaa asiakkaan liikeideaa tai kehittämishanketta mahdollisimman objektiivisesti, osin neutraalistikin yrittäjien ja mm. eri rahoittajatahojen välissä. Mutta kyllä sitä huomaa monesti hyppäävänsä asiakkaan puolelle ja toivoo hartaasti yrittäjän hankkeen rahoitushakemusten läpimenoa.

Aina eivät hankkeet ole niin hohdokkaita tai innovatiivisia, ja sitä sun tätä pientä epävarmuustekijää on matkassa. Tulosennusteet ovat oletusten varassa, omarahoitusta ei oikein ole, velkaa on ennestäänkin, työllistämisvaikutukset ja kasvunäkymät vähäiset jne.

Joskus sen sijaan sattuu kohdalle kiinnostava case, jossa pitkään toiminut ja taloudellisesti vakaalla pohjalla oleva yritys suunnittelee kohtuullista investointia, joka lisäisi kustannustehokkuutta, pienentäisi päästöjä, mahdollistaisi kasvua ja turvaisi työpaikkoja. Eli oikein kuin tämän EU-ohjelmakauden tavoitteiden oppikirjasta, mutta… hanke ei olekaan tukikelpoinen esim. ko. toimialan yleisen tukikelvottomuuden takia mm. kilpailutilanteen johdosta. Vuan kylläpä henkisesti kyrsii yrittäjän puolesta..

Eipähän siinä mitä, tottahan rahoittajan tehtävä on julkista rahaa eli veroeuroja jakaessaan huolehdittava, ettei tuella vääristetä kilpailua ja hankaloiteta jo toiminnassa olevien yritysten asemaa. Ja sama intressi se lopun perään on yritysneuvonnallakin eli tasapuolisesti pyrkiä edistämään seutukunnan yritysten hyvinvointia ja toimintaedellytyksiä. Rahoitushakemustilastojen kasvattaminen ei saa olla itsetarkoitus.

Pekka K. Vatanen, yritysneuvoja