23.2.2015

SAARIJÄRVELTÄ MALLIA RÄÄKKYLÄN MUMMOLAAN

Suomen suurin Mummola -esiselvityshankkeen yhtenä tavoitteena oli selvittää yhteisöasumisen mahdollisuuksia Rääkkylässä. Hanketta suunniteltaessa oli vahvasti esillä ajatus siitä, että ikäihmisten yksinäisyyteen ja turvattomuuteen voi löytyä ratakisu yhteisöasumisesta. 

Lähdimme selvittämään ideaa kokoamalla hoiva-alanyrittäjiä yhteen ja kartoittamalla tyhjien kiinteistöjen sopivuutta uudenlaisessa asumiskäytössä. Pian selvisi, että ns. tuettu asuminen säädöksineen, kilpailutuksineen on sote-sektorin asioita. Tarkoittamamme Mummola-asuminen on monimuotoisempaa, vapaaehtoista ja pitkälle omatoimista.

Onneksemme pienen etsinnän jälkeen pääsimme Saarijärven seudun asumisoikeusyhdistyksen Omatoimi ry:n jäljille. Yhdistys rakentaa yhteisöllistä asuintaloa ikääntyville. Talo valmistuu tämän vuoden toukokuussa ja siinä on 24 huoneistoa neljässä kerroksessa. Pitkä odotus on päättymässä, sillä vanhusneuvostosta 7 vuotta sitten lähtenyt idea ja sen kolme kehittämistavoitetta (ikääntyvien asuinyhteisö, asumisoikeusasunnot ja puukerrostalo) ovat toteutumassa.

Hanketta on viivästyttänyt rahoituksen hankkiminen, kaavoitus ja puukerrostalorakentamisen hinta. Suunnitelmia jouduttiin muuttamaan, jotta asuntojen hinnat pystyttiin pitämään kohtuullisena. Valituksi tuli tilaelementtiratkaisu, jossa alakerros on betonista ja seuraavat puuelementeistä.

Kohteen kokonaiskustannusarvio oli 4,2 miljoonaa euroa. Asukkailta kerättiin asumisoikeusmaksuilla 15 %, Raha-automaattiyhdistyksen avustus oli 35 % ja lainaa 55 %. Kelan asumistuki on mahdollinen kuukausittain perittävään vastikkeeseen samoin perustein kuin vuokra-asuntoihin. Jokaisella asukkaalla/pariskunnalla on oma asunto. Lisäksi talossa on tiloja yhteiseen oleskeluun.

Tulevat asukkaat osallistuvat talon yhteistoiminnan sekä asuntojen ja yhteistilojen suunnitteluun. Jatkossa asukkaat tekevät yhdessä sovitut työt, kuten sisäpuolisen siivoustyön ja nurmikon leikkuun. Jäseniä yhdistyksessä on 50, joten asukkaita on jonossa odottamassa vapautuvia huoneistoja. Tuleville asukkaille on järjestetty mm. yhteisökoulusta. Tapasimme muutaman tulevan asukkaan ja he odottivat kovasti pääsyä uusiin koteihinsa. Keskellä kaupungin palveluita sijaitseva asunto ja järven rannalla on unelma monelle. 

Meille hanketta esitellyt Reijo Pesonen on elämäntyönsä rakentamisen parissa tehnyt aktiivinen eläkeläinen. Hän näki ikäihmisten yhteisöasumisessa suuria mahdollisuuksia, mutta myös paljon hankaluuksia. Pankit eivät rahoita mielellään kohteita, joissa vaaditaan pitkää maksuaikaa. Rahoitukselle tarvitaan aina kunnan tai ARAn takaus. Valtioneuvoston vahvistaman ARAn käyttösuunnitelman mukaan esimerkiksi asumisoikeusasumista tuetaan vain suurimmilla kasvupaikkakunnilla. Pesosen mielestä tuki tulisi hyväksyä ikääntyvien yhteisöille myös maaseutukeskuksiin, joissa riittää ikäihmisiä.

Rääkkylän mummolaan yhteisöasumiskohde sopii, joskin erimuotoisena kuin Saarijärvellä. Se tuli selväksi, että osan asukkaista pitää kiinnostua kohteesta jo suunnitteluvaiheessa.

Idea on Rääkkylässä aluillaan! Nyt etsitään yhteistyökumppaneita ja mummolayhteisöasumisesta innostuneita.

Raita Joutsensaari, kehityssihteeri 


Saarijärvellä asumisoikeuspohjaista taloprojektia esitteli mummolaryhmälle Eero Hämäläinen ja Eero Hiironen sekä Reijo Pesonen.
Puukerrostalo nousee kerroksittain elementeistä aivan Saarijärven keskustaan, jossa on kaikki palvelut 500 metrin säteellä. Taloa vastapäätä mm. uimahalli kuntosaleineen.


Rakennushankkeen asiantuntijan Reijo Pesosen (75 v) osaaminen ja laajat verkostot ovat olleet vahva tausta rakennushankkeen etenemisessä.