25.11.2016

TYÖTÄ JA TYÖPAIKKOJA

Tänä syksynä on Keski-Karjalassa ollut aiempaa enemmän työpaikkoja avoinna: meille on haettu ja haetaan työtekijöitä tuotannollisen teollisuuden tekijöistä kaupungin virkatehtäviin. 

Parhaillaan haetaan mm. maaseutuasiamiestä, projekti-insinööriä, rakennustarkastajaa, hammaslääkäreitä, sairaanhoitajia, musiikkileikkikoulun opettajaa, lastentarhanopettajaa, sosiaalityöntekijää, sosiaaliohjaajaa, henkilökohtaisia avustajia, raskaskoneasentajaa, kokoonpanijaa, laitossiivoojaa, puutarhatyöntekijää. Pääosa avoinna olevista työpaikoista on kokoaikaisia. Ei siis voi sanoa, etteikö meillä töitä ja hyviä työpaikkoja olisi. 

Sama tilanne on jatkunut jo koko syksyn: työpaikkoja on ollut mukavasti tarjolla. Samaan aikaan työttömyyslukumme ovat parantuneet selvästi. Lokakuun tilaston mukaan työttömyys väheni Keski-Karjalassa eniten Pohjois-Karjalan seutukunnista: vuoden takaisiin verrattuna työttömiä on meillä 8 % vähemmän. Joensuun seudulla ja Pielisen Karjalassa työttömien määrä lisääntyi parilla prosentilla. Silti meillä on edelleen kaikkiaan lähes 1300 työtöntä työnhakijaa.

Mikä selittää työttömyyden vähenemistä? Pieneltä osaltaan varmasti avoimien työpaikkojen lisääntyminen, mutta erityisesti seudun kuntien ja KETIn Osaava Keski-Karjala –hankkeen täsmätoimenpiteet. 

Osaava Keski-Karjala –hankkeessa on toteutettu menestyksellä koulutustehdasmallia, jossa työnantaja kouluttaa tarvitsemansa työntekijät (kisällit) omista, kokeneista työntekijöistä (mestarit) koulutettujen työpaikkaohjaajien avulla. Kokemukset ovat olleet etupäässä todella hyviä, sillä valtaosa koulutettavista kisälleistä on työllistynyt yrityksiin ja työnantajat ovat olleet tyytyväisiä. Koulutustehdasmalli on tulevaisuuden tapa kouluttaa osaajia työnantajien tarpeisiin.

Suvi Spoof, seutumarkkinoija