9.5.2019

MIELIKUVISTUSTA TARVITAAN

”Ehkäpä supistuvilla alueilla tarvittaisiin enemmän -- kykyä kuvitella vaihtoehtoisia todellisuuksia ja olemisen tapoja. Jos ainoa kuviteltavissa oleva todellisuus on se, että suurimmalla osalla alueista ei ole minkäänlaista tulevaisuutta ja tämä myös reaalisesti toteutuu, saavat ihmiset juuri sellaisen todellisuuden, mistä he ovat haaveilleet koko ajan.” 

Näin kirjoittaa MDI:n Samuli Manu blogissaan Supistuvat alueet ja poliittinen mielikuvitus.

Maailmanlaajuinen fakta on se, että väki keskittyy kaupunkeihin tai kaupunkien liepeille, samalla kun harvaanasutuilla alueilla asukkaat vähenevät. Sekä muuttoliikkeen, mutta erityisesti syntyvyyden jyrkän vähenemisen vuoksi.

Miten ”taistella” keskittymisen trendiä vastaan? Miten säilyttää vähäväkiset alueet sellaisina, että täällä elävät ja tänne muuttavat ihmiset saavat peruspalvelut läheltä, infra pysyy kunnossa ja ihmiset viihtyvät? Kumminkin meidän täällä asuvien kokemus omasta kotiseudustamme on valtaosin erittäin myönteinen ja täällä halutaan asua ja elää.

Varmasti tarvitaan poliittisia päätöksiä, mutta myös oman väen uskoa tulevaisuuteen. Ja jokaisen tekoja elinvoiman säilymiseksi. Esimerkiksi paikalliset palvelut säilyvät vain, jos niitä käytetään.

Yhteisöllisyys ja yhteistyön tekemisen taito tullevat korostumaan tulevaisuudessa. Kun resurssit vähenevät, on yhdessä tekemisellä ja voimien yhdistämisellä yhä isompi rooli.

Työvoiman saatavuus on jo nyt ongelma yrityksissä ja osaavien tekijöiden saaminen alueelle on jatkossa iso kysymys. Myös uudenlaisia opiskelun ja työvoimakoulutuksen malleja tarvitaan. Keski-Karjalasta koko maakuntaan levinnyt mestari-kisällimalli työvoiman rekrytoinnissa yrityksiin on osoittanut toimivuutensa. Luovuutta ja uusia ratkaisuja tarvitaan koulutuksen järjestämisessä: hyvä osoitus oppilaitosten ketteryydestä on Karelia ammattikorkeakoulun järjestämä sairaanhoitajakoulutus Lieksassa, mikä vastaa työntekijäpulaan paikallisesti. 

Kuten Manu kirjoittaa omassa blogissaan, mielikuvitusta tarvitaan. Uusiutuminen ja uudet konstit taitavat olla elinehto seudun elinvoiman säilyttämisessä.

Nähtäväksi jää, syntyykö tulevaisuudessa vastaliike kaupungistumiselle ja maalle muuttaa lisää väkeä. Meillä on hyvin paljon sellaista, joka pitää ja vetää – täällä asuvia ja lomailevia ja tänne muuttavia. 

Suvi Spoof, seutumarkkinoija

7.5.2019

HAE YRITYSTUKI AJOISSA, SILLÄ OHJELMAKAUDEN LOPPU HÄÄMÖTTÄÄ JO

Onko yritykselläsi aikeita investoida lähitulevaisuudessa koneisiin ja laitteisiin, toimitilan rakentamiseen, muutostöihin tai peräti ostoon? Tai tehdä muita liiketoiminnan kehittämiseen - markkinointiin, tuotekehitykseen, jne. - liittyviä toimenpiteitä? Mikäli on, nyt olisi hyvä aika laittaa kehittämiseen tarjolla olevien yritystukien haku liikkeelle. EU-ohjelmakauden 2014-2020 päättyminen on nimittäin yllättävän lähellä.

Vuoden alussa käynnistynyt valtakunnallinen Ruokavirasto (johon yhdistettiin Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Maaseutuvirasto Mavi ja osa Maanmittauslaitoksen tietotekniikan palvelukeskuksesta) lähetti huhtikuun lopulla ohjeen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman sulkemisaikataulusta. Pääosa Keski-Karjalankin yritysten yritystuista myönnetään tämän ohjelman kautta. 

Ohjeen mukaan rahoitustukipäätöksiä on mahdollista tehdä 31.12.2020 saakka. Aikaa on siis toki vielä puolitoista vuotta, mutta esimerkiksi toimitilojen rakentamiseen liittyvät suunnittelut ja mahdolliset lupaprosessit vievät oman aikansa, mikä pitää huomioida.

Ohjelmakauden loppu merkitsee myös, että mikäli aiempien ohjelmakausien vaihtumisen aikatauluviiveet toistuvat (ja mikseivät suurella todennäköisyydellä nytkin…), katkeaa yritystukien myöntäminen 1 – 1,5 vuodeksi. Tämä voi viivästyttää tukikelpoista investointia, jos ohjelmakauden päättymistä ei ole tiedetty tai osattu ennakoida.

Yritystuen haun jättämistä ensi vuoden loppupuolelle kannattaa välttää, koska yleensä ”loppusuoralla” tukihakemuksia tulee runsaasti, mikä tuo mahdollisesti painetta päätösten käsittelyyn. Myös määrärahojen riittävyys kaikille hankkeille on epävarmaa. Tällä hetkellä yritystukiin käytettävissä olevaa rahaa on rahoittajan mukaan hyvin.

Jos yritykselle on myönnetty tukea, on toteuttamisaikaa päätöksen mukaisille toimenpiteille se normaali pari vuotta ja ohjelmakauden päättyminen huomioiden enintään 31.12.2022 saakka.

Lisätietoja antavat KETIn yritysneuvojat.

Pekka K. Vatanen, yritysneuvoja