23.2.2016

MATKAILUN JOKU MUU

Kaikki tietävät, että Pohjois-Karjalan matkailu saadaan nousuun tuotepaketteja tekemällä. Tämä viesti on saatu kattavasti läpi. Harva tietää, että maakuntamme matkailu ei itse asiassa ole kiinni tuotepaketeista.

Pohjois-Karjalan matkailun kasvuohjelmassa on koottu osa maakunnan tuotetarjonnasta yksiin kansiin. Tuotepaketteja tai tarkemmin matkailutuotteita on koossa noin 60 sivua ja katalogi kattaa tarjonnasta ainoastaan pienehkön osan. Uskallankin väittää, että ongelmana eivät ole tuotteet tai niiden puuttuminen, vaan kiinnostuneiden ostajien löytäminen.

Tuotekatalogi ammattilaisten käyttöön

Katalogissa on useita tuotteita myös Keski-Karjalasta. Mukana ovat esimerkiksi hovi- ja kartanokierros pyöräillen, Kantele workshop, Savikon alueen hyvinvointimatkailutuote, yhteistuotteet Venäjän Karjalan kanssa ja taidepainotteinen lomapaketti Rääkkylästä. Tuotekatalogi on alueen kansainvälistä markkinointia varten suunniteltu ja englanninkielinen. Painettua katalogia jaetaan esimerkiksi matkanjärjestäjille ja mediavieraille, lisäksi se löytyy sähköisenä netistä. Tuotekatalogi poikkeaa tavallisista esitteestä siinä, että se on ammattilasten käyttöön suunniteltu myyntiesite.

Toki tuotteistamisessa on vieläkin parantamisen varaa. Töitä on tehtävä esimerkiksi siinä, että tuotekuvaukset saadaan kirjoitettua yhä paremmin myyvään muotoon. Lisäksi tuotteen tulee olla helposti ostettavissa ja sillä täytyy olla selkeä hinta. Monet matkailutuotteet syntyvät asiakkailta tulleiden ideoiden, toiveiden ja ennen kaikkea kysynnän mukaan. Jos on kysyntää, on helppo rakentaa tuotteita. Paljon vaikeampaa on rakentaa ensin tuote ja alkaa sen jälkeen etsiä sille asiakkaita. Tämä on mahdollista, mutta yleensä huomattavasti hitaampaa ja työläämpää.

Kun joku muu tekisi

Matkailualasta keskusteltaessa puheissa vilahtelee säännöllisin väliajoin mystinen Joku Muu, joka tulee esiin etenkin siinä vaiheessa, kun puhutaan esimerkiksi tuotepakettien rakentamisesta, markkinoinnista tai myynnistä. Olen huomannut, että Joku esiintyy etenkin matkailupuolen keskusteluissa, kenties muillakin aloilla.

Matkailualan yrittäminen vaatii usein todellista moniosaamista: yrittäjä on samalla siivooja, kokki, asiakaspalvelija, viihdyttäjä, remontoija, ideoija, naapurin olkapää ja yrityksen toimitusjohtaja. Matkailualalla, kuten muillakin toimialoilla, yrittäjät vastaavat silti viimekädessä itse omasta tuotteestaan: sen kehittämisestä, myynnistä ja markkinoinnista. Ei ole olemassa ”jotakin muuta”, joka keksisi liikeidean, tuotteistaisi sen ja lisäksi sekä myisi että markkinoisi tuotteen.

Tein äskettäin Keski-Karjalan alueella pienimuotoisen tutkimuksen matkailuyrittäjien itse tekemästä markkinoinnista ja myynnistä. Monet kertoivat, että tyypillisesti asiakkaat ottavat suoraan yhteyttä. Lisäksi myyntiä tulee esimerkiksi booking.comin tai jonkin muun vastaavan sivuston kautta. Omaa, aktiivista markkinointia on usein vain vähän.  

Perustyö on tehtävä itse

Matkailun alueorganisaatiot, hankkeet tai muut julkiset organisaatiot eivät voi tehdä yrittäjien omaa perustyötä heidän puolestaan. Perustyöhön kuuluvat laadukkaan yritystoiminnan lisäksi myös yrityksen tuotekehitys sekä myynti ja markkinointi. Yleiset organisaatiot tai hankkeet voivat tarjota avuksi työhön alueellista yhteismarkkinointia, työkaluja, kanavia ja keinoja yritystoiminnan kehittämiseen ja edistämiseen.

Meillä on maakunnassa monia aidosti hyviä matkailualueita, -paikkoja ja -tuotteita, mutta ne sijaitsevat sirpalemaisesti ympäri maakuntaa. Meillä on tuotteita, mutta ei täyttä varmuutta siitä, kuka on ostaja. Meillä on myös lukuisa joukko erikokoisia matkailuaihioita, jotka odottavat tekijäänsä. Usein nämä aihiot kuitenkin jäävät kesken tai unohtuvat, sillä niitä toimijoita, jotka tekevät matkailua liiketaloudellisin perustein, on rajallisesti. Meidän matkailumme on monilta osin ”kotikutoista” ja pientä, mutta sinänsä aitoa ja sydämellistä.  

Verkostoilla hyöty irti

Pohjois-Karjalan matkailun kasvuohjelmassa yhtenä tavoitteena on saada maakunnan toiminnasta yrittäjälähtöisempää, sillä todellinen kasvu tai muutos lähtee aina yrittäjistä. Kukaan ulkopuolinen ei kasvuun vaadittavaa päätöstä tai itse työtä pysty tekemään. Monet pienet matkailutoimijamme työskentelevät jo nyt omien voimavarojensa äärirajoilla. Aikaa, rahaa tai muita keskeisiä resursseja uudistumiseen, laajenemiseen tai kehitystyöhön ei yksinkertaisesti ole.

Näin ollen ainoa järkevä tapa kehittää matkailualaa, ainakin täällä reuna-alueilla, on pyrkiä muodostamaan matkailutoimijoista yrittäjä- tai yhteistyöverkostoja, jotka yhdessä lähtevät viemään heille tärkeää aluetta, tuotetta tai palvelua eteenpäin. Verkostojen rakentaminen ja ”samansieluisten” ihmisten löytäminen ei käy hetkessä. Matkailualan kehitys- ja markkinointityöstä puhuttaessa aikaikkuna on minimissään kolme vuotta eteenpäin. 

Se Joku Muu, jota niin kovasti huudellaan, löytyy itse asiassa yrittäjistä itsestään, todellisen ja kaikkia hyödyttävän yhteistyön kautta. 

Anna Jetsu, yrityskehittäjä, Pohjois-Karjalan matkailun kasvuohjelma

 

1 kommentti:

  1. Ilpo Jorasmaa23.2.2016 klo 11.15

    Ilman sähköisten markkinointimenetelmien käyttöä ja useimmiten yhteiskäyttöä ei markkinoinnista tule tänä päivänä yhtään mitään.

    VastaaPoista