21.3.2013

TAPA TEHDÄ TYÖDÄ MURROKSESSA

Tulevaisuudessa työ on vain toimeentulon väline eikä ihmisen identiteetin rakentaja kuten nyt, arvioi tulevaisuudentutkija Ilkka Halava. Halava puhui viime viikolla Joensuussa järjestetyssä valtakunnallisessa alueiden ennakointiseminaarissa.

Halavan puheenvuoro oli hyvin virkistävä ja herätti uusia ajatuksia mm. työelämän sisällöstä ja tavasta tehdä työtä. Jotta työyhteisöt olisivat ”supertuottavia”, pitäisi Halavan mukaan päästä yksin tekemisestä yhdessä tekemiseen. Parhaiten tulevaisuudessa pärjää sellainen työyhteisö, jossa kaikki sen jäsenet toimivat keskenään verkostoituneesti siten, että toisten työtä tuetaan ja osaamista lisätään. Tässä taitaa olla tekemistä monessa työpaikassa.
 
Halava puhuu "keskinäisoppimisen työtavasta”. Samaa viestiä hän vie kouluihin. Opettajakeskeisyydestä pitäisi päästä opetustilainteisiin, joissa oppilaat opettavat toisiaan (parhaassa tapauksessa myös opettajaa) ja oppivat toisiltaan. Kuulostaa järkevältä!

Toinen herättävä asia Halavan esityksessä oli se, kuinka vähän työelämässä, tai elämässä yleensä, saa kiitosta – varsinkin suhteutettuna moitteisiin. Suomalainen saa keskimäärin myönteistä palautetta noin 10 minuuttia vuodessa, kun kielteistä tulee jopa 50 tuntia. Melkoinen epäsuhta siis! Palaute, sen antaminen ja saaminen, onkin Halavan mukaan työelämän kriittisiä tekijöitä tulevaisuudessa.

Pätevistä työntekijöistä kilpaillaan sekä yrityksissä että julkishallinnossa. Kisassa hyvistä työntekijöistä pärjäävät Halavan mukaan sellaiset työnantajat, jotka luovat työpaikalle hyvän ilmapiirin ja olosuhteet. Huonoissa työpaikoissa ovi käy kuin saluunassa ja väki vaihtuu. Työntekijöiden sitouttaminen vaatii siis työnantajiltakin uudenlaista ajattelua. Pelkkä palkkapäivä ei enää riitä työntekijän motivoimiseksi.

Yhteistyön korostumisen lisäksi jatkossa mitataan myös yksilön tuottavuutta. Minkä verran työpanoksellasi saadaan aikaan? Hyvin tehdyn työn palkitseminen tulee lisääntymään, mutta sen voi tehdä myös niin, että työyhteisö palkitsee omia jäseniään. Kiitosta kaipaa jokainen.

Palautteeseen liittyy Halavan esityksen mielenkiintoisin visio: pelaamisen ja työn suhde. Pelaamista pidetään yleensä ajanhukkana ja jonninjoutavana. Halavan mukaan peli on kuitenkin tehokas oppimismuoto myös työssä, koska peli antaa välittömästi palautetta, sisältää selkeitä tavoitteita ja edellyttää riskinottokykyä. Näitä kaikkia tarvitaan myös tehokkaassa ja tuloksellisessa työnteossa. Halavan mielestä yritysten suunnittelutyö muuttuu pelimuotoiseksi jo vuoteen 2015 mennessä! Mielenkiintoista.

Suvi Spoof, seutumarkkinoija

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti