22.4.2020

LUPA LOPETTAA

Kreikan kielen sana krisis tarkoittaa suomeksi ”päätös”. Yleisesti kriisillä tarkoitetaankin ihmisen tai organisaation kohtaamaa uutta tilannetta. Käännekohtaa, jossa tulevaisuuden suunta määräytyy toimiemme mukaan joko paremmaksi tai huonommaksi.

Kriisi voidaan, ja asiantuntijoiden mukaan se kannattaakin, nähdä mahdollisuutena muutokseen. Mahdollisuutena tehdä uusi tai uudenlainen päätös, vaikkapa koskien omaa yritystoimintaansa.

Muutoksen tai vaikean päätöksen tekeminen voi pelottaa. Tukea ja apua on yrittäjille tarjolla. Seudullisissa kehitysyhtiöissä ympäri Suomen on lisätty resursseja koronan aiheuttamaan häiriötilanneneuvontaan. Näin myös meillä KETIssä. Autamme keskikarjalaisia yrityksiä korona- ym. rahoitusten haussa, liiketoiminnan uudelleen suuntaamisen tai järjestämiseen liittyvässä suunnittelussa ja tarpeen mukaan myös yritystoiminnan hallitussa alasajossa.

Joskus järkevintä ja parasta on lopettaa ajoissa. Jos yritystoiminnan taloudelliset ja/tai henkiset resurssit käyvät liian vähiin, on viisautta viheltää peli poikki. Pidentyessään tilanne yleensä vain pahenee. Faktoihin perustuva yritystoiminnan lopettamispäätös ei ole luovuttamista, vaan mahdollisuus jonkin uuden alkuun. Riittävän ajoissa tehdyllä yritystoiminnan alasajopäätöksellä voidaan parhaimmillaan ennaltaehkäistä yrittäjän henkilökohtainen velkavankeus ja säästää jopa elämiä.

Tämän kirjoituksen tarkoituksena ei ole kehottaa ketään lopettamaan yrittäjänä toimimista, mikäli tästä poikkeustilanteesta yli pääseminen ns. lähes kuivin jaloin on mahdollista ja kannattavan liiketoiminnan edellytykset niin sanotuissa normaaliajan olosuhteissa ovat olemassa. Mutta mikäli näin ei ole, kehotan asiaa vakavasti miettimään. Lopullisen päätöksen tekee aina yrittäjä itse, asiassa kuin asiassa.

Yritysneuvojat, kirjanpitäjät, liiketoiminta-asiantuntijat ja konsultit voimme auttaa kukin omalta osaltamme päätöksentekoon tarvittavien faktojen koostamisessa ja tulkitsemisessa. Yrittäjän niin halutessa.

Katariina Eskelinen, yritysneuvoja

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti