22.10.2018

TESTAA, LÄHTEEKÖ UUSI LIIKEIDEASI KASVUUN!

Olisikohan uudella ideallasi kysyntää? Olisikohan kuluttajilla tarvetta uudelle palvelulle tai uudelle tuotteelle? Miten sitä voisi kokeilla? Mistä eurot testaukseen?

Maaseuturahastossa on tukimuoto nimeltään perustamistuen kokeilu. Kokeiluraha on vähintään 2000 € ja enintään 10 000 €. Kokeilutoimenpiteet voivat olla yrityksen toimintaedellytyksiä vahvistavia uuden liiketoiminnan tuotteiden ja palveluiden sekä toimintamallien testaamista ja kehittelyä, joilla on rajattu laajuus ja aikataulu.

Perustamistuki ja sen myöntäminen?

Kokeilun lisäksi haettavissa on myös perustamistuki, jota on mahdollista saada maksimissaan 35 000 €.

Keski-Karjalassa rahoitusta myöntää pienyrityksille Keski-Karjalan Jetina ry tai samoin ehdoin sitä voi hakea myös Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta. Perustamistuen myöntämisen edellytyksenä on liiketoimintasuunnitelman esittäminen. Liiketoimintasuunnitelman tekemisessä avustavat meillä Keski-Karjalassa KETIn reippaat yritysneuvojat.

Mihin kuluihin rahoitusta voi saada?

Uudelle yritykselle (yrittäjä ei ole perustanut uutta yritystä ennen 1.1.2014) tukea voidaan myöntää uuden yrityksen liiketoiminnan kasvua nopeuttaviin toimenpiteisiin:
  • palveluiden, asiantuntijoiden ja konsulttien käyttöön
  • tuotantotilojen sekä koneiden ja laitteiden tilapäiseen vuokraukseen 
  • muihin uuden yrityksen perustamisvaiheessa tarpeellisiin toimenpiteisiin, huom. ei investointeihin

Toimivalle yritykselle (yritystoimintaa vähintään kolme vuotta) tukea voidaan myöntää uuden liiketoiminnan kasvua vauhdittaviin toimenpiteisiin:
  • ulkopuolisten palveluiden, asiantuntijoiden ja konsulttien käyttöön
  • messuille, näyttelyihin ja muihin vastaaviin tapahtumiin osallistumiseen (tarpeelliset ja kohtuulliset matkakulut)
  • muihin uuden liiketoiminnan aloittamiseen liittyviin tarpeellisiin toimenpiteisiin.
Toimivan yrityksen tulee liiketoimintasuunnitelmassa osoittaa, että tuettava toimenpide kohdistuu uuteen liiketoimintayksikköön, toimialaan, liiketoiminta-alueeseen, markkina-alueeseen, tuotteeseen tai palveluun taikka uusiin asiakkaisiin.

Rahoituksen hakeminen

Täsmällisempää tietoa kannattaa tukimuodosta ja ehdoista kysyä Keski-Karjalan Jetina ry:nhenkilöstöltä tai /ja KETIn yritysneuvojilta, aina ennen kuin ryhdyt toimenpiteisiin. Yksi keskeisimpiä tuen ehtoja on se, ettei toimenpidettä ole aloitettu ennen hakemuksen vireille tuloa!

Tarkempaa tietoa löydät maaseutuviraston sivuilta.

Ritva Rönkä, hankeneuvoja, Jetina ry


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti