24.1.2017

"AINOA TOIMIVA SYSTEEMI"

”Ainoa toimiva systeemi”
”Tämä malli on ainoa tapa tämänikäiselle kaverille kouluttautua uusiin töihin.”
”Kisällivaiheessa voidaan puolin ja toisin katsoa, sopiiko kaveri tehtäviin ja tehtävät kaverille.”
 

Tällaista palautetta antavat Keski-Karjalan koulutustehtaaseen osallistuneet kisällit ja työnantajat. 

Keski-Karjalan koulutustehtaassa koulutetaan työntekijöitä yrityksiin. Taidot ja tiedot siirtyvät kokeneilta työntekijöiltä uusille perinteisellä mestari-kisällimallilla. Malli saa kiitosta sekä työnantajilta että koulutettavilta kisälleiltä: työt opitaan oikeissa töissä ja yritysten oikeisiin tarpeisiin. Työpaikalla oppimisen lisäksi kisälleille räätälöidään koulutusta, jota kukin kisälli tarvitsee työssään. Kokeneita työntekijöitä koulutetaan työpaikkaohjaajiksi, mutta nimettyjen ohjaajien lisäksi käytännössä koko työyhteisö kouluttaa uusia tekijöitä.

Koulutusmalli on herättänyt kiinnostusta laajemmin maakunnassa ja sitä ”monistetaan” muillekin alueille. Malli kiinnostaa myös valtakunnallisesti. Koulutustehdas on osa KETIn Osaava Keski-Karjala -hankkeen (ESR) toteutusta. Koulutuksesta vastaa Pohjois-Karjalan aikuisopisto.

Tähän mennessä koulutuksia on suunniteltu 16 keskikarjalaisen yrityksen kanssa. Koulutuksiin on osallistunut 34 kisälliä ja yrityksissä on koulutettu 34 työpaikkaohjaajaa. Koulutus on päättynyt 10 yrityksessä, joissa on aloittanut 32 kisälliä. Tällä hetkellä koulutus on käynnissä kolmessa yrityksessä, joissa on yksi kisälli kussakin.
Koulutuksen jälkeen 17 kisälliä on työllistynyt yritykseen ja kolmen alkaa nyt kevättalvella. Osa kisälleistä on siirtynyt muuhun työhön tai koulutukseen. Vain viisi kisällikoulutetukseen osallistunutta henkilöä on edelleen hakemassa töitä.

KETIn facebook-sivuilla julkaistaan viikon välein muutama tarina kisälleistä ja työnantajayrityksistä. Sarja alkaa tänään tohmajärveläisen konepaja MFG Oy:n kisälleistä. 

Suvi Spoof, seutumarkkinoija

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti