14.9.2015

ERILAISIA YRITTÄJIÄ

Yritysneuvojan työssä tapaan hyvin erilaisia asiakkaita, joiden lähtökohdat yrittäjyyteen vaihtelevat. On heitä, jotka ovat suunnitelleet yritystoimintaa jo kauan ja nyt uskaltavat lähteä kokeilemaan haavettaan joko pienen pakon sanelemana (esim. työttömyys), sivutyönä tai eläkkeen lisänä tai vaikka perhetilanteen sallimana. Toiset taas ovat nyt keksineet yritysidean ja haluavat lähteä sitä innolla toteuttamaan.

On heitä, jotka ovat jo tehneet liiketoimintasuunnitelmat, laskelmat ja starttirahahakemuksen, ja heitä jotka eivät niistä ole koskaan kuulleetkaan.

Myös taloudelliset tilanteet ovat erilaisia. Joillakin on omaisuutta, metsää eikä lainoja, toiset asuvat vuokralla, eikä omaisuutta ole juuri kertynyt, joillain on juuri otettu asuntolaina.

Nämä erilaiset lähtökohdat ja asiakkaat ovat samassa asemassa tullessaan yritysneuvontaan. 

Kun keskustelen yrittäjäehdokkaan kanssa, yritän selvittää, kuinka pitkälle tämä on asiaa miettinyt, onko hän katsonut asiaa eri näkökulmista, ymmärtääkö hän yritystoimintaan liittyvät riskit. Samassa yhteydessä tutkitaan tai tehdään laskelmia. Asiakkaan pitäisi itse olla oman alansa asiantuntija. Kysymyksillä pyrin haastamaan yrittäjän näkemään oman työnsä eri kanteilta ja saada hänet itse keksimään kehitysideoita tai tapoja saada toiminta kannattavaksi.

Tarkoituksena ei ole yrittäjän masentaminen tai yritysidean kaataminen eikä toisaalta myöskään kaikkien yrittäjäksi tuuppaaminen, vaan auttaa yrittäjää saamaan mahdollisimman hyvät eväät yritystoiminnan alkutaipaleelle. Eikä yritysneuvojan tehtävä ole tehdä päätöstä yrittäjyydestä asiakkaan puolesta. Tämän päätöksen hän tekee itse. Meidän tehtävämme on auttaa saamaan menestyviä yrityksiä Keski-Karjalaan.

Myös ”menestyminen” tarkoittaa eri ihmisille eri asioita. Joillekin se on sitä, että saa yritystoiminnan tuloilla omat laskunsa maksettua, toisille se on työllistämistä, hyviä tuloja ja kalliita investointeja, joillekin pientä lisätuloa.

Valtakunnallisesti etsitään kasvuyrityksiä, eli niitä, joiden tavoitteena on menestyä kansallisesti ja kansainvälisesti. Sen tukemiseen on käytössä monia eri työkaluja ja mielellämme autamme näitä yrityksiä heidän kasvuhankkeissaan. Kuitenkin yhtä tärkeitä ovat yrittäjät, jotka haluavat tuoda palveluita paikkakunnalle ja tehdä paikallisesti sitä missä ovat hyviä.

Sini Hukka, yritysneuvoja

 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti