10.5.2017

OMALEIMAISUUS JA VASTAVIRTA

”Kaupungistumisen isossa kuvassa suuret kaupungit ovat selkeitä voittajia, mutta pienillä ja keskisuurilla kaupungeillakin on toivoa pärjätä. Niiden menestyksen eväät syntyvät tunnistamalla megatrendien sivu- ja vastavirroista omat yksilölliset mahdollisuudet ja ryhtymällä toteuttamaan tulevaisuuttaan itse”.

Näin todetaan toukokuun alussa julkistetussa raportissa ”Pienten ja keskisuurten kaupunkien kukoistus”. Raportin on laatinut Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI yhdessä rakennusalan toimijoiden, asiantuntijoiden ja kaupunkien edustajien kanssa.

Mielestäni samat raportissa esitetyt teesit soveltuvat kaupunkien lisäksi myös seutuihin, siis myös Keski-Karjalaan.

Raportin mukaan Suomen seitsemän suurinta kaupunkia kasvaa lähes miljoonalla asukkaalla vuoteen 2050 mennessä. Keskisuuret kaupungit kasvavat ennusteen mukaan hitaasti ja pienet menettävät väkeä. Valtiovallalta ei apua ole tulossa, kun aluepolitiikan keinot ovat vähissä. Itse on siis otettava suurempi vastuu elinvoiman kehittämisestä.

Kuntien keskinäinen kilpailu asukkaista, työntekijöistä ja yrityksistä kovenee varmasti entisestään nyt, kun maakunta- ja sote-uudistusten myötä kuntien päätehtäviin jää elinvoiman kehittäminen. Kyse on mm. yritystoiminnan edellytyksistä, liikenneyhteyksistä, asumisesta, osallisuudesta ja maineesta. Miten Keski-Karjalan kunnat ja seutu yhdessä pärjäävät tässä kisassa tulevina vuosina?

MDI:n raportti kehottaa pieniä kaupunkeja (siis pätee myös seutuumme) omaleimaisuuteen ja erottumiseen. Valtavirta ja muilta kopiointi harvoin johtaa menestykseen. Raportissa nostetaan robotisaatio, kiertotalous, digitalisaatio ja matkailu toimialoiksi, joilla pärjätään. Myös asumisen hyvä hinta-laatusuhde ja viihtyisä asuinympäristö ovat jatkossa kilpailuvaltteja.

Raportissa korostuu asukkaiden ottaminen mukaan paikkakunnan kehittämiseen, mikä voi olla hyvin onnistuessaan jopa mullistavaa. Jos asukkaat innostuvat yhdessä luomaan omaleimaisen ja positiivisen ilmapiirin, kasvaa myös paikallinen maine, joka taas on perusta alueen vetovoimaisuudelle. Paikan sisäisellä maineella on iso merkitys vetovoimaan, kuten Mikkelin kaupunginjohtaja Timo Halonen on kuntamainetta koskevassa väitöskirjassaan todennut.

Suvi Spoof, seutumarkkinoija 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti