16.9.2019

SITOUTUNEET YRITTÄJÄT AVAINASEMASSA MATKAILUN KEHITTÄMISESSÄ

Matkailuliidejä-hanke käynnistettiin toukokuussa 2018. Hanke syntyi mm. tarpeesta reagoida maakunnan matkailussa tapahtuneisiin toimintamallimuutoksiin. Yhtenä avainkysymyksenä suunnitteluvaiheessa oli, miten Keski-Karjalassa vastataan Karelia Expertin toiminnan uudelleen järjestelyn myötä syntyneeseen aukkoon seutukunnan matkailun koordinoinnissa ja markkinoinnissa. 

Pelkona oli, että alueen näkyvyys Pohjois-Karjalan markkinoinnissa vähenee entisestään. Tähän kysymykseen toivottiin hankkeen avulla saatavan ratkaisuja, joten yhdeksi tavoitteeksi määritettiin Keski-Karjalan matkailun toimintamallin luominen.

Hankkeen toteutuksen aikana syntyi käsitys, että Keski-Karjalaan tarvitaan pitkäjänteisempää ja suunnitellumpaa matkailun kehittämis- ja markkinointityötä, jotta matkailun tuoma tulo alueelle lisääntyy. Hyvien käytänteiden, toimintaympäristön ja sidosryhmien nykytilannetta peilaten malliksi esitettiin matkailukoordinaattorin toimen perustamista kolmen vuoden kokeiluna. 

Koordinaattorin toimenkuvan keskiöksi määriteltiin Keski-Karjalan matkailumarkkinointi, yhteistyön ja verkostoitumisen koordinointi sekä alueen kehittäminen matkailukohteena edistämällä myyntiä ja tuotteistamista. Mallin rahoitus hyväksyttiin kaikissa kolmessa kunnassa kevään aikana ja KETI palkkaa koordinaattorin tammikuusta 2020 alkaen.

On hienoa, että yksi päätavoitteista saavutettiin hyvissä ajoin ennen hankkeen loppua. Koordinaattori on valtava mahdollisuus ja kolmen kunnan yhteisponnistus alueemme matkailun kehittämiseen. 

Toimintamallin hyväksyminen on julkiselta puolelta vahva signaali siitä, että matkailun kehittämiseen ollaan halukkaita panostamaan Keski-Karjalassa. Tähän julkisen puolen signaaliin toivomme yrittäjien ja muiden matkailutoimijoiden nyt vastaavan. Matkailutoimijoilta tarvitaan entistä tiiviimpää yhteistyötä sekä yhteinen tavoite, jota kohti koordinaattorin avulla lähdetään etenemään. 

Koordinaattori ei voi yksin Keski-Karjalan matkailua edistää, siihen tarvitaan eteenpäin katsovia matkailuyrityksiä, yhdistyksiä sekä kaupan ja palvelualan toimijoita. 

Hanna Korf, matkailuasiantuntija, KETI
Anniina Kontiokorpi, kehittämispäällikkö, Tohmajärvi
Satu Juntunen, johdon sihteeri, Kitee
Raita Joutsensaari, kehityssihteeri, Rääkkylä

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti