5.5.2014

KYMMENEN ASKELTA

1.    Näe unia
2.    Kylvä luottamusta
3.    Tee tulevaisuutta
4.    Halua tulevaisuutta
5.    Tee parhaiten sitä mitä osaat
6.    Älä tyydy siihen mitä sinulla on
7.    Halua hiljaisuutta
8.    Anna kaikkesi
9.    Ylitä rajasi
10.  Älä pysähdy mukavaan satamaan

Muistaako kukaan, mistä askelista on kysymys? Arkistoista löytyi Keski-Karjalan tulevaisuustyöhön liittyvä vihkonen ”Kymmenen askelta Keski-Karjalan tulevaisuuteen” vuodelta 1998, jossa nämä askelet on kuvattu. Hiukkasen tuntuvat tänä päivänä korkealentoisilta ja aikansa lapsilta, mutta on valituissa askelissa edelleen myös tavoittelemisen arvoista. 

Saman vihkosen takakanteen on kuvattu Keski-Karjalan visio 2010, siis 12 vuotta vihkosen laadintahetkestä eteenpäin. Visiona on, että ”Keski-Karjala on elinvoimaisista, toimijakeskeisistä kylistä muodostunut hajaseutukunta. Pidämme huolta perusteollisuutemme toimintaedellytyksistä ja otamme käyttöön kaiken Keski-Karjalassa olevan osaamisen. Yritysten ja toimialojen verkottaminen sekä yksityisen ja julkisen yhteisyö ovat tärkeä osa jokapäiväistä työtämme. Yhteinen hankkeemme Keti on dynaaminen edelläkävijä Keski-Karjalan kehittämis- ja seutuyhteistyössä.”

Lisäksi visiossa uskotaan koulutuksen ja osaamisen merkitykseen, sijaintiin rajan läheisyydessä, matkailun kehittämiseen, tietoverkkoihin sekä hyvinvointipalveluihin.

Moni asia visiosta on toteutunut ja samat asiat ovat edelleen tärkeitä.Esimerkiksi KETI oli tuolloin reipas 2-vuotias, koulutuskuntayhtymän alainen hanke, jonka toiminta vakiintui ensin koulutuskuntayhtymän liikelaitokseksi ja vuonna 2005 kuntien omistamaksi elinkeinoyhtiöksi. Maaseudun kehittämisyhdistys Keski-Karjalan Jetina syntyi KETIn kanssa samoihin aikoihin Suomen EU:iin liittymisen myötä.

Yhteistyön nimiin vannottiin visiossa vahvasti. Siinä onkin tekemistä tällä hetkellä, kun seudullinen yhteistyö kuntien kesken ja osin kuntien sisälläkin on huonoissa kantimissa – varsinkin kun verrataan tilannetta 1990-luvun lopun aikoihin.

Tämänhetkistä työtä elinkeinojen kehittämisessä - ja samalla KETIn toimintaa - ohjaa seudullinen elinkeinostrategia, jossa on valittu seudulliset kehittämisen kärjet ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi vuoteen 2017.

Suvi Spoof, seutumarkkinoija

 

 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti